Biuro Karier ZUT
Ilość ofert pracy w serwisie:39

Biuro Karier  ZUT pomaga pracodawcom m.in. przez:

  • udostępnianie ofert pracy i staży zgłoszonych przez pracodawców wszystkim zarejestrowanym w bazie danych BK studentom i absolwentom. Odwiedzanie pracodawców w firmie w celu uzyskania informacji o firmie i dalszej prezentacji studentom

  • poszukiwanie najodpowiedniejszych kandydatów, którzy w przyszłości mogą zasilić grono stałych pracowników w firmie

  • rozpowszechnianie na terenie uczelni ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców

  • umożliwianie bezpośrednich kontaktów studentów i absolwentów z pracodawcami, m.in. poprzez prezentacje firm na terenie uczelni, seminaria, konferencje itp. Prezentacje firm na uczelni umożliwiają pracodawcom kreowanie swojego wizerunku wśród studentów, dostarcza informacji o wymaganiach stawianych starającym się o pracę oraz stwarza obu stronom okazję do wzajemnego poznania

  • uczelniane Targi Pracy, umożliwiając bezpośrednie kontakty studentów i absolwentów naszej Uczelni z pracodawcami. Możliwość prezentacji indywidualnej firmy oraz przeprowadzenie wykładu lub warsztatów dla studentów.