Biuro Karier ZUT
Ilość ofert pracy w serwisie:165

Biuro Karier Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie działa na styku środowiska akademickiego i biznesu. Pomaga wejść swym studentom na rynek pracy oraz ułatwia kontakty pracodawcom ze studentami i absolwentami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Jak pomagamy?

Pomoc studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy poprzez:

prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych,

zapoznanie z technikami poszukiwania pracy oraz standardami rekrutacji,

powiadamianie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych,

przedstawianie perspektyw rozwoju zawodowego,

informowanie o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy, możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe,

zapoznawanie z europejskimi standardami rekrutacji,

prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych dla studentów i absolwentów,

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami poprzez:

gromadzenie informacji o firmach działających w kraju,

pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy,

przeprowadzanie naboru i preselekcji na zlecenie pracodawcy,

organizowanie prezentacji firm na Uczelni oraz corocznych targów pracy "KARIERA"  

 Biuro Karier prowadzi mgr Małgorzata Kępka - specjalista

Bardzo cenną pomoc stanowią wolontariusze, którzy już od lat pomagają w bieżącej działalności biura jak i we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach podejmowanych przez Biuro Karier.
Zawsze chętnie przyjmujemy do pracy wolontariuszy, więc jeśli chcesz i Ty możesz dołączyć do naszego grona :)